POZIV U NAJAVI: „Transformacija i jačanje konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija“

Cilj najavljenog poziva je jačanje kapaciteta kulturnih i kreativnih industrija za poslovanje na jedinstvenom digitalnom tržištu u skladu s novim regulatornim i zakonodavnim okvirom te razvoj novih inovativnih proizvoda i usluga što će doprinijeti kulturnoj i medijskoj raznolikosti i pluralizmu.

Cilj najavljenog poziva je jačanje kapaciteta kulturnih i kreativnih industrija za poslovanje na jedinstvenom digitalnom tržištu u skladu s novim regulatornim i zakonodavnim okvirom te razvoj novih inovativnih proizvoda i usluga što će doprinijeti kulturnoj i medijskoj raznolikosti i pluralizmu.

Prihvatljivi prijavitelji su iz sljedećih područja:

 • arhitektura,
 • audiovizualne djelatnosti uključujući videoigre,
 • mediji, baština,
 • dizajn,
 • izvedbene umjetnosti,
 • knjiga i nakladništvo,
 • primijenjene i vizualne umjetnosti.

 

Osnovna djelatnost prijavitelja treba biti razvoj, stvaranje, proizvodnja, distribucija i/ili plasman proizvoda i usluga visoke razine kulturno umjetničke vrijednosti.

 

Prihvatljivi prijavitelji:

Grupa A

 • Trgovačka društva i obrti kojima nije osnivač tijelo javne vlasti,
 • Ustanove u kulturi kojima nije osnivač tijelo javne vlasti,

Grupa B

 • Fizičke osobe koje profesionalno obavljaju umjetničku djelatnost,
 • Umjetničke organizacije registrirane sukladno Zakonu o pravima samostalnih umjetnika i poticanju kulturnog i umjetničkog stvaralaštva.

 

Iznos sredstava

Ukupan raspoloživi iznos bespovratnih sredstava: 33 milijuna eura (najniži iznos potpore za Grupu A je 39.816,00 eura, a najviši iznos iznosi 995.421,00 eura, dok je najniži iznos potpore za Grupu B 13.272,00 eura, a najviši iznos za istoimenu grupu iznosi 185.011,00 eura).

 

Prihvatljivi troškovi:

Grupa A

 • Trošak gradnje, rekonstrukcije/ modernizacije zgrada, poslovnih prostora, drugih objekata i uređenje pripadajuće parcele; uključujući energetsku obnovu,
 • Nabava novih strojeva, opreme, alata, troškovi informatičko-komunikacijskih i audio/video rješenja (softver),
 • Informatičko-komunikacijskih i audio/video rješenja (hardver),
 • Neizravni troškovi po fiksnoj stopi od 15% prihvatljivih izravnih troškova osoblja,
 • Nabava nematerijalne imovine u obliku patenata, autorskih prava, znanja i drugih vrsta intelektualnog vlasništva,
 • Trošak uporabne dozvole i energetskog certifikata,
 • Troškovi plaća osoblja, komunalni doprinos,
 • Troškovi najma, uređivanja i vođenja štanda pri sudjelovanju poduzetnika na određenom sajmu ili izložbi povezano s projektom,
 • Troškovi predavača za sate tijekom kojih su predavači sudjelovali u obuci, troškovi povezani s predavačima i polaznicima koji su izravno povezani s projektom usavršavanja,
 • Izrada planova i strategija digitalizacije poduzeća, izrada dokumentacije za nabavu, stručni nadzor građenja, ostale usluge povezane s projektom ulaganja,
 • Troškovi savjetodavnih usluga povezanih s projektom usavršavanja,
 • Troškovi upravljanja projektom te troškovi plaća osoblja koje će raditi na provedbi projekta.

 

GRUPA B

 • Održavanje, preuređenje i/ili modernizacija zgrade, poslovnih prostora, drugih objekata i pripadajuće parcele uključujući energetsku obnovu te neizravne troškove po fiksnoj stopi od 7% prihvatljivih izravnih troškova projekta,
 • Nabava novih strojeva, opreme, alata,
 • Informatičko-komunikacijskih i audio/video rješenja (softver),
 • Nabava nematerijalne imovine u obliku patenata, autorskih prava, znanja i drugih vrsta intelektualnog vlasništva,
 • Troškove plaća osoblja koje će raditi na provedbi projekta,
 • Najam, uređivanje i vođenje štanda usluge izrade planova i strategija digitalizacije i organizacije poslovanja,
 • Troškove povezani s predavačima i polaznicima za potrebe usavršavanja,
 • Troškove savjetodavnih usluga povezanih s usavršavanjem,
 • Usluge vanjskih stručnjaka za pripremu projektnog prijedloga,
 • Usluge vanjskih stručnjaka za upravljanje projektom,
 • Usluga vanjskih stručnjaka za pripremu i provođenje postupaka nabave,
 • Usluge izrade projektno-tehničke dokumentacije.

 

 

TERA ASISTENCIJA U NATJEČAJU

TERA Tehnopolis nudi potencijalnim prijaviteljima asistenciju u pripremi i provedbi projekata. Usluge koje TERA pruža se odnose na savjetodavne usluge, pripremu natječajne dokumentacije, upravljanje projektom te komercijalizaciju projekta i plasiranje proizvoda na tržište EU uz pomoć Europske poduzetničke mreže.

Za dodatne informacije javite se e-poštom na ured[at]tera[.]hr, telefonom na 031/251-000 ili osobno na adresu Trg Ljudevita Gaja 6 u Osijeku ili putem naše kontakt forme.

X
Secured By miniOrange