POZIV ZA ISKAZIVANJE INTERESA ZA SUFINANCIRANJE USLUGE 3D ŠTAMPANJA I ZAŠTITE INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA

Logo_HUIPU procesu komercijalizacije inovacija javlja se potreba za izradom prototipova. Upotrebom 3D štampača brzo i povoljno dobivaju se prototipovi koje inovatori često nisu u mogućnosti proizvesti sami. Izrađeni prototipovi mogu se koristiti na izložbama te na taj način lakše privlače pažnju. Kako bi inovacija zaštićeno i sigurno prošla put do konačne komercijalizacije proizvoda nužna je i zaštita intelektualnog vlasništva. Ovisno o inovaciji, zaštiti se može dizajn, žig ili pak patent. Hrvatska udruga inovatora – poduzetnika (HUIP) nudi sufinanciranje usluge 3D štampanja i zaštite intelektualnog vlasništva. Sufinanciranje se vrši u sklopu projekta ˝3D štampanje i zaštita intelektualnog vlasništva˝ koji za cilj ima razvoj i stvaranje inovativnih proizvoda i usluga. Pozivamo sve zainteresirane inovatore koji žele sufinanciranje za izradu prototipova i/ili zaštitu intelektualnog vlasništva za svoje inovacije da se jave na telefon: 031/251-000, e-mail: udruga_huip[at]net[.]hr ili osobno na adresu: Trg Ljudevita Gaja 6, Osijek. Rok za prikupljanje iskaza interesa je 29.2.2016.

X
Secured By miniOrange