POZIV ZA SUDJELOVANJE NA PROJEKTU I-DARE „Gdje rijeke povezuju“

Projekt I-DARE (Razvoj dualnih treninga i uvođenje tercijarnih sustava u području strojarstva i elektrotehnike, eng. Development of dual training and introduction of tertiary systems in the field of mechanical engineering and electrical engineering professions) se provodi u sklopu programa Interreg V-A Hungary-Croatia Co-operation Programme 2014-2020 (European Regional Development Fund) i ima za cilj razviti dualne treninge i uvesti tercijarne sustave obrazovanja u području strojarstva i elektrotehnike. Projektom se želi smanjiti opća nezaposlenost i nezaposlenost mladih osoba kroz poticanje poduzetništva i provedbom treninga u sklopu kojih će mladi razvijati svoje vještine važne za pokretanje vlastite tvrtke. Također, želi se unaprijediti uloga edukacijskih institucija kao intelektualnih centara u cilju povećanja broja mladih poduzetnika. Sudionici će imati priliku steći praktično znanje jer će u projekt biti uključene i tvrtke koje će omogućiti transfer znanja.

Sudjelovati na projektu I-DARE možete kao:

  1. Nastavnik koji bi sudjelovao u izobrazbi za trenere (eng. train the trainers programme) i
  2. Učenik koji bi sudjelovao u planiranim edukacijama.

Obrazovanje trenera planirano je kroz 5 dana, dok će obrazovanje učenika biti organizirano kroz 10 dana.

Generiranje inovativne i na znanju oblikovane poslovne ideje temelji se na metodologiji definiranoj u sveučilišnom udžbeniku „Inovativno3 poduzetništvo“ i obuhvaća:

  1. Odabir organizacijske forme poslovanja,
  2. Odabir poslovnog modela,
  3. Tehnološki i organizacijski plan poslovanja,
  4. Marketing plan temeljen na gerila marketingu (eng. guerilla marketing),
  5. Financijski plan koji uključuje financijske projekcije za prvih pet godina poslovanja,
  6. Analizu osjetljivosti.

Važna pretpostavka treninga je prezentacija kompliciranih znanja na jednostavan način i uz pomoć konkretnih primjera, kao što je vidljivo na posteru “Otok Inovativnog3 poduzetništva“, koji slikovito prikazuje razvoj od ideje do konkurentne tvrtke. Poster u visokoj rezoluciji možete pronaći na sljedećoj poveznici te ga možete slobodno preuzeti i koristiti. Više o sadržaju same knjige možete pročitati klikom na sljedeću poveznicu: www.tera.hr/i3p.

Metodologija na kojoj se temelje planirane aktivnosti koristi u studentskom natjecanju u pisanju poslovnih planova Budi uzor®. Više o natjecanju možete pronaći na sljedećem linku.

Prijave za sudjelovanje na I-DARE projektu su u tijeku, a prijedlog sudionika, nastavnika i učenika možete poslati na e-mail: ured[at]tera[.]hr ili telefonski na: 031/251-000.

X
Secured By miniOrange