OSIGURAJTE SI DO 150.000 EURA U OKVIRU PROJEKTA DIGI-B-CUBE

Cilj je ovog projekta omogućiti suradnju malih i srednjih poduzeća iz IT sektora s malim i srednjim poduzećima iz zdravstvenog sektora za razvoj digitalnih inovacija koje će transformirati medicinsku dijagnostiku, omogućujući učinkovitiji zdravstveni sustav usmjeren na pacijenta, i tako doprinijeti napretku prema Zdravstvu 4.0.

Cilj je ovog projekta omogućiti suradnju malih i srednjih poduzeća iz IT sektora s malim i srednjim poduzećima iz zdravstvenog sektora za razvoj digitalnih inovacija koje će transformirati medicinsku dijagnostiku, omogućujući učinkovitiji zdravstveni sustav usmjeren na pacijenta, i tako doprinijeti napretku prema Zdravstvu 4.0.

Projekt DIGI-B-CUBE putem vaučera financira izradu prototipova i inovativnih prilagođenih rješenja za rješavanje izazova digitalizacije u području medicinske dijagnostike i povezanih lanaca vrijednosti. Financiraju se projekti konzorcija sačinjenih od najmanje dvaju malih i srednjih poduzeća ili najviše triju organizacija iz dva različita sektora.

Razvoj prototipova ili konceptualizacija rješenja za suočavanje s izazovima digitalizacije u području medicinske dijagnostike financira se u iznosu do 20.000 eura po MSP-u, odnosno najviše 60.000 eura po projektu. Razvoj inovativnih prilagođenih rješenja u vidu novih proizvoda i usluga za rješavanje izazova digitalizacije u području medicinske dijagnostike financira se u iznosu do 50.000 eura po MSP-u, odnosno najviše 150.000 eura po projektu.

Prijaviti se mogu mala i srednja poduzeća iz Europske unije koja posluju u sektoru medicine, zdravstva, biotehnologije, biofarmacije i informacijskih tehnologija (IT) te s njima povezanim područjima (robotika, automatizacija, elektronika, nanotehnologija itd.).

Rok za dostavu projektnih prijedloga je 29. srpnja 2020. godine.

Više o samom projektu i procesu prijave možete doznati na sljedećoj poveznici.

Projekt DIGI-B-CUBE financiran je iz programa Europske unije Obzor 2020.

X
Secured By miniOrange