PRIOPĆENJE ZA JAVNOST: Kružno Gospodarstvo – Model budućnosti

EU PROJEKT MOVECO RAZVIJA NOVU ONLINE PLATFORMU ZA RAZMJENU RESURSA I PROIZVODA

München, 16.7.2018. godine – Tvrtkama i istraživačkim institucijama u zemljama dunavske regije[1] sada je, putem nove online platforme, omogućena razmjena proizvoda, materijala i resursa za ponovnu uporabu te stvaranje mreže suradnika za promicanje kružnog gospodarstva. Ova je platforma (https://danube-goes-circular.eu/), koja uključuje i elektroničko tržište,  pokrenuta kroz projekt MOVECO u sklopu programa Interreg, Danube Transnational Programme s partnerima iz deset zemalja dunavske regije. Međunarodni konzorcij dionicima nudi i alate za provedbu načela kružnog gospodarstva u poslovanju i organizacijama, dok ih u isto vrijeme informira o relevantnim temama, kao što su programi proširene odgovornosti proizvođača u različitim zemljama.

Depositphotos/KateNovikova (180451070)
Depositphotos/KateNovikova (180451070)

Četiri se modula na novoj platformi temelje na sloganu: „Učinimo svijet cirkularnijim mjestom!“ Prvi modul čini tržište za ponovnu uporabu proizvoda, sekundarnih resursa i materijala. Svrha je ovog virtualnog tržišta zatvoriti ciklus materijala u zemljama dunavske regije. „Što je jednom proizvođaču smeće, drugom može postati vrijedan resurs,“ objašnjava zamjenica koordinatora projekta MOVECO, Antonija Božić Cerar iz Komore za trgovinu i industriju Slovenije. „Putem ove platforme tvrtke mogu zajednički stvarati mreže i industrijsku simbiozu. Registracija je već sada omogućena!“

Drugi se modul ponajprije odnosi na institucije za istraživanje i razvoj te nudi prilike za suradnju unutar kružnog gospodarstva. U ovom dijelu zainteresirani dionici mogu razmijeniti stavove o važnim temama i pronaći nove partnere za projekte na ovom području. Osim toga, u dijelu „Ideje i rasprave“ mogu pridonijeti razmjenom svojih stručnih znanja te pronaći odgovore na vlastite izazove.

Treći modul, alati kružnog gospodarstva, namijenjen je potpori poduzećima i organizacijama pri provedbi kružnog gospodarstva. Potpuna objava alata predviđena je u kolovozu 2018. godine, a nudi prikaz načela kružnog gospodarstva te razne poučne materijale, uključujući informacije o mogućnostima suradnje, kao i procjenu te financijske instrumente za kružne projekte.

Depositphotos/gavran33 (30742685)
Depositphotos/gavran33 (30742685)

U četvrtom modulu MOVECO partneri pružaju opsežne informacije o raznim programima proširene odgovornosti proizvođača (EPR) u zemljama dunavske regije. Ovaj dio sažima zakonodavno stanje u relevantnim državama i navodi kontakte stručnih lokalnih osoba. Cilj je EPR-a osigurati preuzimanje odgovornosti od strane proizvođača za cijeli životni ciklus njihovih proizvoda na način da optimiziraju mogućnost recikliranja ili ponovne upotrebe proizvoda već u fazi dizajna. Budući da je taj  pristup zapravo kružno gospodarstvo na djelu, MOVECO pruža redovite i detaljne informacije na ovu temu.

Svi moduli nove online platforme imaju funkciju automatskog prijevoda[2], a MOVECO konzorcij će ih i dalje razvijati.

O projektu MOVECO

Financiran u okviru programa Europske unije Interreg Danube Transnational Programme, MOVECO je projekt koji podiže razinu svijesti o kružnom gospodarstvu među tvrtkama, istraživačkim institucijama, javnim tijelima, institucijama gospodarskog razvoja te građanima. Od prosinca 2016. godine dvanaest partnera na projektu iz deset različitih zemalja dunavske regije[3] zajedno radi na promicanju znanja o kružnom gospodarstvu i poboljšanju okvirnih uvjeta za kružne proizvode i poslovne modele u dunavskoj regiji. Projekt koordinira Komora za trgovinu i industriju Slovenije.

O Bavarskom savezu za istraživanje (BayFOR)

Bavarski savez za istraživanje (www.bayfor.org/english), financiran od strane Bavarskog državnog ministarstva znanosti, istraživanja i umjetnosti, pružao je potporu MOVECO konzorciju u procesu prijave. Što se tiče tekućeg projekta, BayFOR je uključen kao znanstveni partner na projektu te je odgovoran za vanjsku komunikaciju.

Cilj je saveza BayFOR promovirati Bavarsku kao središte znanosti i inovacija unutar europskog istraživačkog prostora. Savez pruža potporu i savjetuje bavarske znanstvenike i dionike iz privatnog sektora o europskim fondovima za istraživanje, razvoj i inovacije. U središtu je Okvirni program za istraživanje i razvoj Europske unije – Obzor 2020. Kao partner Europske poduzetničke mreže, BayFOR savjetuje MSP-ove zainteresirane za projekte istraživanja i razvoja. BayFOR je partnerska institucija Bavarske agencije za istraživanje i inovacije (www.research-innovation-bavaria.de).

O hrvatskom konzorcijskom projektnom partneru – TERA Tehnopolis d.o.o.

TERA Tehnopolis d.o.o. je registriran 2002. godine (pod nazivom Tehnologijsko-razvojni centar u Osijeku d.o.o.) kao rezultat suradnje Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera, grada Osijeka i Osječko-baranjske županije. Misija tvrtke je: razvitak na znanju utemeljenog gospodarstva koristeći značajno unaprijeđene postojeće tehnologije (proizvode, usluge, procese i postupke sa novo dodanom vrijednosti), komercijalizacija javno financiranih istraživanja Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera, organizacija i koordinacija znanstveno-istraživačkih i razvojnih projekata za potrebe industrije u suradnji s članicama Sveučilišta i drugim relevantnim institucijama, podupiranje regionalnog razvitka i zadržavanje poduzetne i kvalificirane radne snage u regiji, poslovna potpora poduzećima koja su ušla u inkubator TERA i izvan njega.

Aktivnosti TERA Tehnopolis d.o.o. za promicanje novih tehnologija, inovacija i poduzetništva usmjerene su na povezivanje znanosti i gospodarstva te osiguranje infrastrukturne, financijske i savjetodavne potpore inovativnim i tehnološki utemeljenim projektima. Primarna zadaća je razvitak na znanju utemeljenog gospodarstva koristeći nove i značajno unaprijeđene postojeće tehnologije. Uz pomoć Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera, Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa te lokalne samouprave, TERA Tehnopolis stvara uvjete za brzu i uspješnu transformaciju istraživačkih rezultata i inovacija u proizvode konkurentne na tržištu, potiče međunarodni transfer i razvitak malih i srednjih poduzeća. Područja od posebnog interesa su biotehnologija, zaštita okoliša, informatika te projekti koji poduzetnicima u regiji pružaju mogućnost razvitka. Svoju zadaću ostvaruje inkubiranjem na tehnologiji baziranih poduzeća i pružanjem razvojnih i konzultantskih usluga za gospodarstvo u regiji.

Dodatne informacije: https://danube-goes-circular.eu/

Projekt kontakti za Hrvatsku:
Ana Nikšić
Tel.: 031/251-002
E-pošta: aniksic[at]tera[.]hr
Tera Tehnopolis d.o.o.
Trg Ljudevita Gaja 6
31000 Osijek
Hrvatska

Kontakt za medije
Grit Ackermann (MOVECO koordinator)
Tel.: +386 1 5898 418
E-pošta: grit.ackermann[at]gzs[.].si
Chamber of Commerce and Industry of Slovenia
Dimičeva 13
SI-1504 Ljubljana, Slovenija

Ured za komunikaciju projekta MOVECO
Rosina Lohmeyer
Tel.: +49 89 9901 888 174
E-pošta: moveco[at]bayfor[.]org
Bavarian Research Alliance (BayFOR) GmbH
Prinzregentenstraße 52
80538 Munich
Njemačka

Projekt sufinancira Europska komisija kroz program Interreg, Danube Transnational Programme (ERDF, IPA).
www.interreg-danube.eu/moveco

 

 

[1] Platforma je ponajprije namijenjena zemljama dunavske regije (Austrija, Bugarska, Hrvatska, Njemačka, Mađarska, Moldova, Rumunjska, Srbija, Slovačka i Slovenija). No, zainteresirani dionici iz drugih zemalja se također mogu registrirati.

[2] Platforma je dostupna na engleskom, bosanskom, bugarskom, hrvatskom, češkom, francuskom, njemačkom, grčkom, mađarskom, talijanskom, rumunjskom, srpskom, slovačkom, slovenskom i ukrajinskom jeziku.

[3] Konzorcij projekta čine predstavnici sljedećih zemalja dunavske regije: Austrije, Bugarske, Hrvatske, Njemačke, Mađarske, Moldove, Rumunjske, Srbije, Slovačke i Slovenije.

X
Secured By miniOrange