PROGRAM PROVJERE INOVATIVNOG KONCEPTA (PoC)

Logo_HAMAG_BICROProgram provjere inovativnog koncepta podupire pred-komercijalne aktivnosti istraživača i poduzetnika na putu razvoja novih poduzetnika, usluga i tehnoloških procesa, s ciljem pružanja potpore u ranoj fazi razvoja inovacije, kako bi se pomogao i usmjerio daljnji razvoj i smanjio rizik investicije u kasnijoj fazi. Smisao provjere inovativnog koncepta (engl. Proof of Concept – PoC) je utvrditi tehničke karakteristike i komercijalni potencijal rezultata istraživanja. Proces prijavljivanja u Program se odvijao u dvije faze: pretprijava i prijava. TERA Tehnopolis je, kao jedan od prepoznatih centara za Program provjere inovativnog koncepta, primila 24 pretprijave od kojih je 17 ušlo u fazu prijave.

X
Secured By miniOrange