Projekt KET4CP pokrenuo je novi paket usluga za korisnike

Usluge omogućuju malim i srednjim poduzećima (MSP-ima), poduzetničko-potpornim institucijama, KET tehnološkim centrima i investitorima pristup tehnološkim vještinama centara izvrsnosti odobrenih od strane EU. Neke od usluga su: tehnološka analiza stanja, studijski posjeti tehnološkim centrima, tehnološko mapiranje, provjera valjanosti i certificiranje, pristup opremi i objektima, izvješća i prilagođena tehnološka savjetovanja. #KET4CP #KET #usluge #MSP #potporneinstitucije #istraživači #tehnološkevještine #centarizvrsnosti

Projekt KET4CP pokrenuo je novi paket usluga putem svoje platforme. Usluge omogućuju malim i srednjim poduzećima (MSP-ima), poduzetničko-potpornim institucijama, KET tehnološkim centrima i investitorima pristup tehnološkim vještinama centara izvrsnosti odobrenih od strane EU.
Neke od usluga su: tehnološka analiza stanja, studijski posjeti tehnološkim centrima, tehnološko mapiranje, provjera valjanosti i certificiranje, pristup opremi i objektima, izvješća i prilagođena tehnološka savjetovanja.
Projekt KET4CP putem KET tehnoloških centara (eng. key enabling technology centres) nudi specijalizirane usluge i pružanje potpore malim i srednjim poduzećima s ciljem povećanja njihove kompetitivnosti i održivosti.
Posjetite jedinstvenu pristupnu točku da biste saznali više i odaberite trenutno ponuđene usluge:
[list type=”icon-arrow”]

  • Tehnološke usluge: pristup tehnologiji, podršci i savjetovanju;
  • Izvješća komisije: zatražite prilagođena tehnološka izvješća;
  • Studijska putovanja tehnološkim centrima;
  • Korištenje vrhunskih sadržaja.
[/list] Nositelj projekta KET4CP za Hrvatsku je TERA Tehnopolis d.o.o., a više informacija pronađite na sljedećoj poveznici.

X
Secured By miniOrange