PROVJERA INOVATIVNOG KONCEPTA (POC): ODOBRENA DVA PROJEKTA ZA FINANCIRANJE

Nakon faze evaluacije, Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) je donijela odluku o financiranju dva projekta Programa provjere inovativnog koncepta (PoC). Radi se o projektu Fakulteta elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija u Osijeku te projektu tvrtke Itel d.o.o. iz Splita.

Nakon što je 16 poduzetnika i istraživača uspješno prošlo fazu predprijave Programa provjere inovativnog koncepta (PoC), deset prijava prepoznatog centra Programa TERA Tehnopolis je ušlo u drugu fazu odnosno fazu evaluacije prijave. Nakon faze evaluacije, Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) je donijela odluku o financiranju dva projekta.

Logo_UNIOSRadi se o projektu Fakulteta elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija u Osijeku pod nazivom PowerSurface – Tehnologija bežičnog punjenja mobilnih uređaja, iz područja Elektronike i Elektrotehnike te projektu tvrtke Itel d.o.o. iz Splita, pod nazivom Detektor morskih valova iz područja Tehnologija prometa. Proizvodi i tehnološki procesi istraživača i poduzetnika su ocijenjeni kao inovativni proizvodi koji imaju tržišni potencijal te pokazuju očekivane buduće učinke.

Program provjere inovativnog koncepta (PoC) pruža potporu u ranoj fazi razvoja inovacije kako bi se pomogao i usmjerio daljnji razvoj i smanjio rizik investicije u kasnijoj fazi. Smisao Programa je utvrditi tehničke karakteristike i komercijalni potencijal rezultata istraživanja što se pozitivno odrazilo na oba financirana projekta.

X
Secured By miniOrange