PROVJERA INOVATIVNOG KONCEPTA (PoC) – ODOBRENO DESET PRIJAVA ZA FAZU EVALUACIJE

Logo_HAMAG_BICRONakon što je 17 poduzetnika i istraživača uspješno prošlo fazu prijave Programa provjere inovativnog koncepta (PoC), deset prijava prepoznatog centra Programa TERA Tehnopolis je ušlo u drugu fazu odnosno fazu evaluacije prijave. Proizvodi, usluge i tehnološki procesi poduzetnika i istraživača su ocijenjeni kao inovativni proizvodi koji imaju tržišni potencijal te pokazuju očekivane buduće učinke.

Drugu fazu evaluacije provodi Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) zajedno sa članovima Evaluacijskog odbora koji su obvezni pročitati projektne materijale i pripremiti se za sjednice evaluacijskih odbora u sklopu koje natjecatelji prezentiraju svoje projekte. Sjednice se organiziraju prema tehnološkim područjima na kojima natjecatelji koji su pozitivno ocijenjeni održavaju samostalnu prezentaciju u trajanju od deset minuta i brane svoj projektni prijedlog. Nakon održanih prezentacija, članovi nadzornog odbora donose konačnu ocjenu i odluku koji se projekti preporučuju za financiranje.

Program provjere inovativnog koncepta (PoC) pruža potporu u ranoj fazi razvoja inovacije kako bi se pomogao i usmjerio daljnji razvoj i smanjio rizik investicije u kasnijoj fazi. Smisao Programa je utvrditi tehničke karakteristike i komercijalni potencijal rezultata istraživanja što se pozitivno odrazilo na svih deset pozitivno ocijenjenih prijava.

X
Secured By miniOrange