Provjera inovativnog koncepta (PoC7) – Najava natječaja

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) najavljuje otvaranje novog natječaja za prijavu za Program provjere inovativnog koncepta (PoC). Program je namijenjen sufinanciranju pretkomercijalnih aktivnosti (provjera i zaštita intelektualnog vlasništva, izrada funkcionalnog prototipa, demonstracija tehničke izvedivosti) u početnoj fazi razvoja novih proizvoda, usluga i tehnoloških procesa.

Planirano otvaranje natječaja je početkom lipnja 2018. godine, a planirani rok za prijavu je početak srpnja 2018. godine. Podnositelji projektnih prijedloga u okviru novog programa PoC su subjekti malog gospodarstva – PoC PRIVATE. Sveučilište se u projekt može uključiti u ulozi podugovarača odnosno obavljanje onih projektnih aktivnosti koje natjecatelj nije u mogućnosti realizirati u svojoj organizaciji.

Provjera inovativnog koncepta potrebna je kako bi se pružili dokazi da su novi proces ili tehnologija ostvarivi i da potencijalno mogu imati komercijalnu primjenu. Za nova poduzeća koja traže ulagače, uspješna provjera inovativnog koncepta će dati potencijalnim ulagačima sigurnost da je prototip ili proces daljnjeg razvoja tehnički izvediv, na taj način pomažući poduzeću u privlačenju klijenata i ulagača. Ova komponenta će omogućiti provođenje sveobuhvatne komercijalne i tehničke verifikacije i validacije rezultata istraživanja s komercijalnim potencijalom, što se radi kako bi se smanjili tehnički i komercijalni rizici, identificirala najprikladnija strategija komercijalizacije i zaštitio izum.

Program PoC je jedna od najranijih faza u kojoj se tek potvrđuje ispravnost koncepta tehnološkog rješenja te projekti koji sadrže aktivnosti razvoja proizvoda i komercijalizacije neće biti financirani iz Programa provjere inovativnog koncepta.

Prijave će voditi Prepoznati centri kao što je i TERA Tehnopolis d.o.o. Za sve dodatne informacije možete se obratiti e-mailom na gnikolasevic[at]tera[.]hr, telefonom na 031/251-000 ili osobno na adresu Trg Ljudevita Gaja 6, Osijek.

X
Secured By miniOrange