RAZMJENA U SKLOPU PROGRAMA ERASMUS ZA MLADE PODUZETNIKE OD SADA MOGUĆA I IZVAN EUROPE

Novi poduzetnici sa sjedištem u Europi moći će odabrati dodatne željene destinacije u Programu koje uključuju SAD, Singapur i Izrael. Prilika za sudjelovanjem u razmjeni otvara se i za one poduzetnike koji su u Programu već sudjelovali.

Uspješna provedba programa Erasmus za mlade poduzetnike donosi značajan iskorak koji Program širi globalno te omogućuje svim zainteresiranim sudionicima razmjenu izvan granica Europe. Naime, novi poduzetnici sa sjedištem u Europi moći će odabrati dodatne željene destinacije u Programu koje uključuju SAD, Singapur i Izrael.

Novi poduzetnici koji su se već prijavili u Program mogu samostalno mijenjati željene destinacije u svojim prijavama ili uz pomoć svojih posredničkih organizacija. Također, novi poduzetnici koji su već imali razmjenu u sklopu Programa, u mogućnosti su sudjelovati u razmjenama izvan granica Europe pod uvjetom da i dalje zadovoljavaju kriterije prihvatljivosti te da su podnijeli novu prijavu u Program. Novi prijavitelji u Program mogu imati samo jednu razmjenu u COSME zemljama ili u novim destinacijama Programa izvan Europe.

X
Secured By miniOrange