Razvoj i primjena novih alata i mjera u kružnom gospodarstvu

Financiran u okviru projekta Europske unije Interreg Danube Transnational Programme, MOVECO je projekt koji podiže svijest o kružnom gospodarstvu među tvrtkama, istraživačkim institutima, vlastima, institucijama gospodarskog razvoja i građanima. Od prosinca 2016. godine, dvanaest projektnih partnera i četiri strateška partnera iz deset država ostvaruju suradnju sa svrhom promicanja znanja o kružnom gospodarstvu i poboljšanja okvirnih uvjeta za kružne proizvode i poslovne modele u Dunavskoj regiji.

U sklopu Projekta, projektni partneri su od 12. do 13. lipnja 2018. godine sudjelovali na projektnom sastanku u Münchenu (Njemačka). U sklopu sastanka se održao i trening za primjenu inovacijskih alata koji su razvijeni u sklopu Projekta.

Iako se kružnim gospodarstvom mogu ostvariti značajne gospodarske koristi, prijelaz s linearnog na kružno gospodarstvo nije jednostavan proces. Taj će prijelaz biti posebno otežan zemljama koje već zaostaju u gospodarenju otpadom i inovacijama, što je slučaj u većini zemalja Dunavske regije. MOVECO na ove izazove odgovara tako što kao cilj postavlja ne samo poboljšanje okvirnih uvjeta i instrumenata politike za eko-inovacije i prijelaz na kružno gospodarstvo, nego i ostvarivanje suradnje između znanosti, poslovanja, politike i civilnog društva kako bi se primijenili potencijali zelene tehnologije i održivog razvoja. Projekt na ove izazove odgovara razvojem i primjenom novih alata i mjera koje će omogućiti da kružno gospodarstvo zaista zaživi.

Alati razvijeni u okviru ovoga projekta će služiti kao pomoć tvrtkama, posebno malim i srednjim poduzećima, u formiranju nove suradnje uzduž lanca vrijednosti, prilagodbi novim zahtjevima i potražnji te u spoznaji korisnosti ove prilagodbe za njihovo svakodnevno poslovanje identificiranjem prilika i prednosti koje se pružaju putem učinkovitijeg korištenja postojećih resursa, što se tiče tokova materijala i organizacije koja pruža stručnu pomoć.

Pružanje pomoći zainteresiranim tvrtkama te predstavljanje novorazvijenih alata će se organizirati kroz treninge i radionice čiji je planiran početak provođenja u rujnu. Cilj je svim zainteresiranim sudionicima pružiti informacije o ovim temama te ih osposobiti za primjenu stečenog znanja u njihovom poslovanju.

X
Secured By miniOrange