SURADNJA TERA I VIDRA: SLJEDEĆI KORAK INTERNACIONALIZACIJA INOVATIVNIH PROIZVODA

Logo_VidraTera Tehnopolis d.o.o. i Razvojna agencija Virovitičko-podravske županije VIDRA su nakon postupka prikupljanja inovativnih projektnih prijedloga i njihovog rangiranja, pripremile projekte koji su spremni za prezentaciju, internacionalizaciju te financiranje od strane javnih i privatnih investitora.

U prostorima Razvojne agencije VIDRA su se 2.7.2015. odabranim klijentima uručili poslovni planovi koje je izradila Tera Tehnopolis i time im omogućila da svoje ideje prezentiraju potencijalnim investitorima te se pozicioniraju na tržištu.

Sastanak 2.7.2015.
Uručenje poslovnih planova

Radi se o inovativnim projektima kojima se planira podići tehnološka razina i konkurentnost poduzetnika na području Virovitičko-podravske županije. Izrada rješenja za izgradnju i opremanje drvenog modularnog objekta javne namjene, Prijenosna sušara kontejnerska te Proizvodnja čokolade i čokoladnih pralina su projekti koji su ocijenjeni kao profitabilni te imaju visoki potencijal dobrog pozicioniranja na domaćem, ali i stranom tržištu.

Sljedeća faza razvoja prije same internacionalizacije projekata je zaštita intelektualnog vlasništva koja će klijentima omogućiti da njihovi proizvodi osiguraju svoju jedinstvenost te prepoznatljivost na domaćem tržištu, ali i šire. Nakon zaštite slijedi završna faza razvoja projekata: internacionalizacija i komercijalizacija proizvoda. Olakšano plasiranje proizvoda na inozemno tržište će im osigurati i Europska poduzetnička mreža u sklopu koje imaju priliku direktno predstaviti svoje proizvode unutar 48 zemalja te na jednostavan način ostvariti probitak na strano tržište.

Ovakav oblik suradnje razvojne agencije te tehnologijsko-razvojnog centra je pokazao kako je podrška malom i srednjem poduzetništvu za razvoj i plasman proizvoda potrebna i moguća.

X
Secured By miniOrange