TERA Tehnopolis d.o.o. vaš pouzdan partner u zaštiti intelektualnog vlasništva

Tera Tehnopolis d.o.o. registrirani je zastupnik pri Državnom zavodu za intelektualno vlasništvo, a pored toga obavlja i usluge u postupcima zaštite intelektualnog vlasništva pri Uredu Europske unije za intelektualno vlasništvo. Novi krug potpora otvara se početkom 2022. godini, a nudi 1.500 EUR po MSP-u za zaštitu intelektualnog vlasništva. Za više informacija kontaktirajte nas! #zaštitaintelektualnogvlasništva #dziv #euipo #potpore #MSP

Od 2005. godine TERA Tehnopolis d.o.o. registrirani je zastupnik pri Državnom zavodu za  intelektualno vlasništvo, a uz to od 2013. godine obavlja usluge u postupcima zaštite intelektualnog vlasništva i pri Uredu Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO). U sklopu programa Ideas Powered for Business u okviru Fonda za MSP-ove omogućuje se europskim MSP-ovima pristup pravima intelektualnog vlasništva, a dobivanjem potpore u iznosu do 1.500 EUR po MSP-u. Riječ je o programu Ureda Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO) za dodjelu bespovratnih potpora u iznosu od 20 milijuna eura, a novi krug potpora otvara se početkom 2022. godine. Za pitanja općeg tipa vezana uz intelektualno vlasništvo kontaktirajte nas.

 

X
Secured By miniOrange