TERA TEHNOPOLIS JE EIT FOOD HUB CROATIA

TERA Tehnopolis je postala dio EIT zajednice koja teži postati vodeća europska inicijativa kroz osnaživanje inovatora i poduzetnika u razvijanju najboljih rješenja za društvene izazove i kreiranje gospodarskog rasta i zapošljavanje. Od 2018. godine TERA je EIT FOOD HUB Croatia koja inicijativu provodi u tematskom području „hrana“.

EIT Food je paneuropsko partnerstvo, s pristupom usmjerenim na potrošače, čiji je cilj osnažiti inovatore, poduzetnike i studente za razvijanje prvoklasnih rješenja društvenih izazova, ubrzati razvoj inovacija, stvoriti nova radna mjesta te povećati konkurentnost Europe. Kao zajednica znanja i inovacija (ZZI) Europskog instituta za inovacije i tehnologiju (EIT), EIT Food povezuje partnere iz vodećih tvrtki, sveučilišta, istraživačkih centara i instituta iz 13 zemalja u Europi, duž čitavog vrijednosnog lanca prehrambenih proizvoda. Cilj je partnerstva razviti visokokvalificirani prehrambeni sektor koji će surađivati s potrošačima na razvoju proizvoda, usluga i novih tehnologija, koje će svim građanima Europe omogućiti zdraviji način života. Jedna od najvećih inicijativa u svijetu povezanih s prehranom, EIT Food, namjerava pokrenuti globalnu revoluciju u inovacijama i proizvodnji hrane, koju će predvoditi Europa. Ambicija partnerstva je potpuno preoblikovati način na koji se hrana proizvodi, dostavlja i reciklira te stvoriti učinkoviti prehrambeni sektor koji će biti otporan na izazove budućnosti te podržavati održivo i kružno biogospodarstvo.

EIT Food ima šest strateških ciljeva:

  • 1. Prevladati nisku razinu povjerenja potrošača: EIT Food podržava građane Europe kod prijelaza na pametan prehrambeni sustav koji je uključiv i ulijeva povjerenje.
  • 2. Proizvesti zdraviju hranu prema vrijednosnim parametrima potrošača: EIT Food pojedincima omogućuje donošenje informiranih i pristupačnih odluka o osobnoj prehrani.
  • 3. Izgraditi povezani prehrambeni sustav orijentiran na potrošače: EIT Food razvija digitalnu opskrbnu mrežu za hranu, u kojoj su potrošači i industrija ravnopravni partneri.
  • 4. Unaprijediti održivost kroz upravljanje resursima: EIT Food razvija rješenja za prijelaz s tradicionalnog modela „uzmi-napravi-baci“ na kružno biogospodarstvo.
  • 5. Edukacija za sudjelovanje, inovacije i napredak: EIT Food omogućava stjecanje vještina u „prehrambenom sustavu“ za više od 10.000 studenata, poduzetnika i stručnjaka putem naprednih programa obuke.
  • 6. Poticanje inovacija i poduzetništva u prehrambenom sektoru: EIT Food potiče inovacije u svim fazama poslovanja.

Cilj je ovog partnerstva poboljšati vještine i osnažiti poduzetnički duh u sektoru te otvoriti mogućnosti malih i srednjih poduzeća koja će ubrzati inovacije, stvoriti radna mjesta, unaprijediti poslovanje te povećati konkurentnost Europe.

To će se postići:

  • Razvojem novih talenata: EIT Food edukacijski programi će, zahvaljujući inovativnom sadržaju koji je sastavljen na način da se prevlada „more“ znanja i vještina u posebnim područjima prehrambenog sustava, privući i u program uključiti nove talente. EIT Food će uvesti nove metode poučavanja, poduzetničke alate i poslovne prakse koje će osnažiti studente, stručnjake i upravitelje u svim etapama karijere kako bi naposljetku postali prvaci poduzetništva u prehrambenom sektoru Europe.
  • Pružanjem potpore stvaranju i ubrzanju poslovanja: EIT Food će povećati konkurentnost Europe u prehrambenom sektoru te osigurati da Europa ostane na prvom mjestu u svijetu što se tiče izvoza hrane i pića. Parterstvo će pružati proaktivnu potporu poduzetnicima u procesu preobrazbe njihovih ideja u poslovanje tijekom cijelog početničkog ciklusa te kod definiranja tržišta. Takva će podrška stvoriti buduće prvake poduzetništva u prehrambenom sektoru, koji će ispuniti cilj poboljšanja prehrane, ostvariti sigurnost hrane i promovirati resursno učinkovite prehrambene sustave.
  • Proizvodnjom zdravije hrane prema vrijednosnim parametrima potrošača: EIT Food će razviti inovativne alate i tehnologije koje podržavaju izradu personaliziranih planova prehrane, uključuju mogućnost samoprocjene njihovog učinka putem neinvazivnih metoda kućne dijagnostike, mobilnih uređaja te individualnih online treninga. Na taj će se način smanjiti jaz između namjeravanog i stvarnog ponašanja ljudi u pogledu zdravije prehrane, što će dovesti do poboljšanja zdravlja građana u cijeloj Europi.

U prvih 7 godina partneri će uložiti gotovo 1.200 milijuna eura, uz 400 milijuna eura koje će osigurati EIT. Osim toga, očekuje se da će projekt privući značajna sredstva ulaganja iz drugih izvora u privatnom i javnom sektoru, čime će se početno ulaganje EIT-a znatno uvećati.

Ako želite sudjelovati u ovoj inicijativi, registrirajte se za primanje Novosti iz Ureda za transfer tehnologije ili pišite na utt[at]tera.hr.

X
Secured By miniOrange