TERA Tehnopolis sudjelovala u organizaciji prvog Festivala održivosti u Osijeku!

TERA Tehnopolis d.o.o., Ured za transfer tehnologije Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku, bila je jedan od ponosnih organizatora prvog Festivala održivosti koji se održao u Osijeku, od 13. do 18. rujna 2023. godine!

TERA je u okviru Festivala održivosti imala ulogu prenijeti aktualnosti znanstvenicima, sadašnjim i budućim poduzetnicima, inovatorima, start-up tvrtkama i poljoprivrednicima. Stoga smo organizirali tri radionice sa sljedećim temama: „Poticanje inovacija u poljoprivredno-prehrambenom sektoru“, „Sljubljivanje hrane i vina kroz internacionalizaciju i digitalizaciju poslovanja“ te “Mogućnosti financiranja kroz otvorene EU natječaje”.

Fotografija radionice

Cilj prve radionice bio je potaknuti sudionike na inovativno razmišljanje. U okviru radionice, predstavljeni su svi projekti i aktivnosti u koje je uključena TERA Tehnopolis, s naglaskom na EIT Food inicijativu i informacijama povezanim s trenutačno otvorenim EIT Food natječajima te internacionalizaciju poslovanja kroz projekt Enterprise Europe Network (EEN). Pored toga, sudionici su upoznati s aktualnostima povezanim s inovacijama i održivim poslovanjem poljoprivredno-prehrambenog sektora.

Radionica “Sljubljivanje hrane i vina kroz internacionalizaciju i digitalizaciju poslovanja” bila je namijenjena za vinski sektor. Naglasak je bio na korištenju digitalnih alata u poslovanju: virtualna tržnica zdravih proizvoda i usluga koja korisnicima omogućuje izravnu prodaju svojih eko proizvoda, a kupcima kupnju kvalitetnih ekoloških proizvoda, korištenju digitalnih alata za razvoj poslovanja u okviru projekta dRural te korištenju umjetne inteligencije u poslovanju.

Priču s Festivalom održivosti zaokružili smo prenošenjem aktualnih informacija o mogućnostima financiranja kroz otvorene EU natječaje, s naglaskom na trenutno otvorene natječaje: Podrška transferu tehnologije, Podrška uredima za transfer tehnologije, Ciljana znanstvena istraživanja i Dokaz inovativnog koncepta.

Obzirom da se na natječaje mogu prijaviti istraživačke organizacije u partnerstvu s uredom za transfer tehnologije odnosno uredi za transfer tehnologije u partnerstvu s istraživačkim organizacijama, TERA Tehnopolis, Ured za transfer tehnologije Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, poziva sastavnice Sveučilišta na suradnju i formiranje  konzorcija za prijavu na navedene natječaje!

TERA Tehnopolis ovom prilikom čestita svim organizatorima na uspješno organiziranom događaju, ugodnoj suradnji te se veselimo biti dio tima sljedećeg Festivala održivosti!

X
Secured By miniOrange