U najavi tri podmjere iz područja Razvoja poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja

1. Podmjera 6.1. – Potpora mladim poljoprivrednicima 2. Podmjera 6.2. – Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnom području 3. Podmjera 6.4. – Ulaganja u razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima #najavanatječaja #financiranje #potpore #poljoprivreda #poljoprivrednagospodarstva #ruralnapodručja

1. Podmjera 6.1. – Potpora mladim poljoprivrednicima

Prihvatljivi korisnici: osobe starosti između 18 i 40 godina koje posjeduju odgovarajuće profesionalne vještine i znanja o poljoprivredi i koje su prvi put postavljene kao nositelj poljoprivrednog gospodarstva (ne duže od 24 mjeseca prije podnošenja Zahtjeva). Poljoprivredno gospodarstvo u trenutku podnošenja Zahtjeva za potporu mora pripadati ekonomskoj veličini u rasponu od 8.000 do 49.999 EUR.

Prihvatljivi troškovi: kupnja domaćih životinja, jednogodišnjeg i višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala; kupnja, građenje i/ili opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata te ostalih gospodarskih objekata uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje i/ili prerade proizvoda iz Priloga I; podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih nasada; uređenje i trajnije poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje; građenje i/ili opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda uključujući i troškove promidžbe; kupnja ili zakup poljoprivrednog zemljišta; kupnja poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme.

Visina javne potpore: do 100% vrijednosti ukupnih prihvatljivih troškova, 50.000 EUR po korisniku

 

2. Podmjera 6.2. – Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnom području

Prihvatljivi korisnici: poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednika u rangu mikro i malih poslovnih subjekata te fizičke osobe u svojstvu nositelja ili člana obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva koji pokreću novu nepoljoprivrednu djelatnost u ruralnim područjima. Potpora se dodjeljuje za novu nepoljoprivrednu djelatnost koja nije započeta do vremena podnošenja Zahtjeva za potporu.

Prihvatljivi troškovi: potpora se dodjeljuje za provođenje aktivnosti navedenih u Poslovnom planu. Prihvatljive su aktivnosti iz sektora: turizam u ruralnom području; tradicijski, umjetnički obrti, izrada suvenira; usluge u ruralnim područjima; prerada/ trženje proizvoda.

Visina javne potpore: do 100% ukupnih prihvatljivih troškova, 50.000 EUR po korisniku

 

3. Podmjera 6.4. – Ulaganja u razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima

Prihvatljivi korisnici: poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednika u rangu mikro i malih poslovnih subjekata te fizičke osobe u svojstvu nositelja ili člana obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva.

Prihvatljivi troškovi: prihvatljivi troškovi su iz sektora: turizam u ruralnom području; tradicijski, umjetnički obrti, izrada suvenira; usluge u ruralnim područjima; prerada/ trženje proizvoda.

Visina javne potpore: do 70% ukupnih prihvatljivih troškova, između 3.500 – 200.000 EUR

 

TERA ASISTENCIJA U NATJEČAJU

TERA Tehnopolis nudi potencijalnim prijaviteljima asistenciju u pripremi i provedbi projekata. Usluge koje TERA pruža se odnose na savjetodavne usluge, pripremu natječajne dokumentacije, upravljanje projektom te komercijalizaciju projekta i plasiranje proizvoda na tržište EU uz pomoć Europske poduzetničke mreže.

Za dodatne informacije javite se e-poštom na ured[at]tera[.]hr, telefonom na 031/251-000 ili osobno na adresu Trg Ljudevita Gaja 6, 31000 Osijek.

 

Obavijesti o Natječajima provode se u okviru informiranja u sklopu projekta TERA – Savjetnik za poduzetnike II. Ukupnu vrijednost projekta TERA SAPO II, u iznosu od 794.789,60 kn, sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj u iznosu od 490.224,45 kn.

X
Secured By miniOrange