U tijeku je posljednji Poziv za eksperimente transfera znanja u okviru projekta SMART4ALL

Otvoren je Poziv za kratkoročne (tromjesečne) projekte stažiranja između dvije organizacije s ciljem prijenosa znanja iz jedne u drugu.

SMART4ALL je projekt, financiran od strane EU-a kroz instrument financiranja Obzor 2020, koji izgrađuje kapacitete među europskim dionicima kroz razvoj samoodrživih prekograničnih eksperimenata putem kojih se vrši transfer znanja i tehnologija između akademske zajednice i industrije. Projekt je usmjeren na prijavitelje iz područja prilagođenog niskoenergetskog računarstva za kibernetičko-fizičke sustave (engl. Customised Low-Energy Computing (CLEC) for CyberPhysical Systems (CPS)) i Internet stvari (engl. Internet of Things (IoT)). Konzorcij projekta SMART4ALL predvodi Sveučilište Peloponnesse iz Grčke, a sastoji se od 25 partnera iz srednje, južne i istočne Europe. U okviru spomenutog projekta dizajnirat će se i implementirati 3 oblika prekograničnih eksperimenata:

 • Eksperimenti transfera znanja (engl. Knowledge Transfer Experiments (KTE)),
 • Fokusirani eksperimenti transfera tehnologije (engl. Focused Technology Transfer Experiments (FTTEs)),
 • Transdisciplinarni eksperimenti transfera tehnologije (engl. Cross-Domain Technology Transfer Experiments (CTTEs)).

Trenutno je otvoren posljednji Poziv za eksperimente transfera znanja (engl. Knowledge Transfer Experiments (KTE)). Riječ je o kratkoročnim (tromjesečnim) projektima stažiranja između dva različita subjekta iz dvije različite države: jednog akademskog/industrijskog partnera koji djeluje kao organizacija korisnik i jednog akademskog/industrijskog partnera koji djeluje kao organizacija domaćin. Partneri se na Poziv prijavljuju zajedno kao konzorcij putem jednostavnog obrasca za prijavu. Napomena: subjekti moraju biti iz sljedećih država:

Eksperimenti transfera znanja odnose se na prijenos znanja iz organizacije iz jedne zemlje u organizaciju iz neke druge zemlje na način da će zaposlenik jedne organizacije otići na studijski/istraživački boravak u drugu tvrtku. Instrument financiranja eksperimenata transfera znanja fokusiran je na jednu od četiri definirane vertikale:

 • digitalizirani transport,
 • digitalizirana poljoprivreda,
 • digitalizirano okruženje i
 • digitalizirano “bilo što”.

Prihvatljivi prijavitelji su sveučilišta i druge akademske institucije, mala i srednja poduzeća i veća poduzeća te sistem integratori i/ili isporučitelji tehnoloških rješenja. Bespovratna sredstva po eksperimentu iznose 8.000,00 €.

Budući da je jedan od ciljeva projekta SMART4ALL podržati digitalnu transformaciju u europskim državama koje su nedovoljno zastupljene u europskim programima financiranja, prioritet će imati konzorciji koji uključuju barem jednog člana iz jedne od država jugoistočne Europe:

 • Albanija,
 • Bosna Hercegovina,
 • Bugarska,
 • Hrvatska,
 • Mađarska,
 • Kosovo,
 • Moldavija,
 • Crna Gora,
 • Sjeverna Makedonija,
 • Rumunjska,
 • Slovačka,
 • Slovenija i

Rok za prijavu je 6. srpnja 2022. godine, a više informacija o Pozivu i obrazac za prijavu pronađite ovdje.

X
Secured By miniOrange