Update: Otvoreni su natječaji za MSP-ove

Trajno otvoreni Pozivi za podnošenje projektnih prijedloga za MSP-ove

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja kroz Nacionalni program oporavka i otpornosti 2021 – 2026. objavljuje 2 Poziva za dostavu projektnih prijedloga: „Komercijalizacija inovacija“ i  „Bespovratne potpore za novoosnovana poduzeća“.

„Komercijalizacija inovacija“

Cilj Poziva: Ovim Pozivom će se poticati ulaganja neophodna za komercijalizaciju inovacija i rezultata istraživanja i razvoja. Poticat će se inovativni projekti s najvećom vjerojatnošću za komercijalni uspjeh, a čime će se pokrenuti poslovne aktivnosti i proizvodnja na temelju primijenjenih rješenja. Rezultati projekta su inovacije koje su spremne za tržište.

Prihvatljivi korisnici: mikro, mali i srednji poduzetnici (MSP)

Prihvatljive aktivnosti:

  • Inovacije MSP-ova u svrhu komercijalizacije novih inovativnih proizvoda i usluga
  • Inovacije procesa i organizacije poslovanja MSP-ova u svrhu komercijalizacije novih inovativnih proizvoda i usluga
  • Početna ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu isključivo u svrhu provedbe aktivnosti iz točke 1. i/ili 2.
  • Potpore MSP-ovima za sudjelovanje na sajmovima povezano s projektom
  • Prateće aktivnosti povezane s pripremom i provedbom projekta (de minimis potpore)

Aktivnosti pod br. 1. i 2. mogu se provoditi samostalno, dok se aktivnosti pod br. 3. , 4. i 5. ne mogu provoditi samostalno, već samo zajedno s aktivnostima pod br. 1. i 2.

Visina javne potpore: najniži iznos potpore koji se može dodijeliti pojedinom poduzetniku je 760.000,00 kn, dok je najviši iznos potpore 5.320.000,00 kn

Raspoloživi iznos sredstava: 380.000.000,00 kn

Projektni prijedlozi podnose se isključivo putem sustava eNPOO od 20. svibnja 2022. godine od 11:00 sati do iskorištenja raspoloživih sredstava za Poziv, a najkasnije do 30. lipnja 2023. godine.

Prijavitelji će projektne prijedloge moći unositi u sustav eNPOO od 20. travnja 2022. godine. 

„Bespovratne potpore za novoosnovana poduzeća“

Cilj Poziva: potaknuti rast novoosnovanih malih i srednjih poduzeća (MSP) koja razvijaju inovacije (proizvode i usluge) temeljene na znanju ili visokim tehnologijama, koji su novi ili znatno poboljšani u usporedbi s dostignućima na tržištu. Podržat će se projekti u pred-komercijalnoj fazi za budući razvoj i komercijalizaciju proizvoda/usluga, tehnologija, povećanje proizvodnih kapaciteta povezanih s projektom i povećanje spremnosti poduzeća za investicije.

Prihvatljivi korisnici: MSP-ovi registrirani u Hrvatskoj s do 5 godina poslovanja u visokotehnološkim sektorima.

Prihvatljive aktivnosti:

  • nadogradnja, osmišljavanje, provjera izvedbe, validacija tržišta ili tehnologije
  • ispitivanje, razvoj pilot-linija
  • zaštita intelektualnog vlasništva i vanjske usluge usmjerene na razvoj inovativne ideje (proizvode, usluge ili tehnologije)
  • osposobljavanje korisnika za specifične vještine za start-up tvrtke (u svrhu izgradnje kapaciteta i spremnosti za investicije).

Visina javne potpore: najniži iznos potpore koji se može dodijeliti pojedinom poduzetniku je 200.000,00 kn, dok je najviši iznos potpore 1.000.000,00 kn

Raspoloživi iznos sredstava: 141.000.000,00 kn

Projektni prijedlozi podnose se isključivo putem sustava eNPOO od 1. lipnja 2022. godine od 11:00 sati do iskorištenja raspoloživih sredstava za Poziv, a najkasnije do 30. lipnja 2023. godine.

Prijavitelji će projektne prijedloge moći unositi u sustav eNPOO od 20. travnja 2022. godine.

 

TERA ASISTENCIJA U NATJEČAJU

TERA Tehnopolis nudi potencijalnim prijaviteljima asistenciju u pripremi i provedbi projekata. Usluge koje TERA pruža se odnose na savjetodavne usluge, pripremu natječajne dokumentacije, upravljanje projektom te komercijalizaciju projekta i plasiranje proizvoda na tržište EU uz pomoć Europske poduzetničke mreže.

Za dodatne informacije javite se e-poštom na ured[at]tera[.]hr, telefonom na 031/251-000 ili osobno na adresu Trg Ljudevita Gaja 6, Osijek.

 

X
Secured By miniOrange