Započela provedba projekta „Dokaz inovativnog koncepta korištenja računalnog vida za detekciju i raspoznavanje plovnih objekata u lukama nautičkog turizma”

Dana 29. ožujka 2024. Sveučilište u Rijeci, Pomorski fakultet započeo je provedbu projekta „DOKAZ INOVATIVNOG KONCEPTA KORIŠTENJA RAČUNALNOG VIDA ZA DETEKCIJU I RASPOZNAVANJE PLOVNIH OBJEKATA U LUKAMA NAUTIČKOG TURIZMA“ – NPOO.C3.2.R3-I1.01.0124. Projekt traje 12 mjeseci, odnosno do 29. ožujka 2025.

Projekt se provodi prema Pozivu na dodjelu bespovratnih sredstava DOKAZIVANJE INOVATIVNOG KONCEPTA (referentni broj: C3.2.R3-I1.01), a financira se iz Mehanizma za oporavak i otpornost, instrumenta NextGenerationEU.

SVRHA projekta je provjeriti tehničku izvedivost koncepta koji se sastoji od dokazivanja mogućnosti detekcije i raspoznavanja plovnih objekata u svrhu praćenja intenziteta opterećenja u marinama na osnovi adekvatno prikupljenog i pripremljenog skupa slikovnih podataka te primjene sustava računalnoga vida temeljenog na algoritmima strojnoga učenja.

GLAVNI CILJ projekta je provjeriti mogućnost odgovarajućeg odabira i adaptacije modela strojnoga učenja koji će omogućiti zadovoljavajuću uspješnost detekcije i raspoznavanja plovnih objekata u specifičnom okruženju karakterističnom za marine. Tome će prethoditi prikupljanje i priprema odgovarajućeg skupa podataka, neophodnog za omogućavanje uspješnog treniranja algoritma strojnoga učenja. Skup podataka bit će prikupljen na testnim lokacijama, a sam postupak prikupljanja i pripreme uključit će provjeru mogućnosti prikupljanja adekvatne količine i kvalitete slikovnih podataka, kao i primjenu adekvatnih metoda njihove prethodne obrade.

Očekivani REZULTATI projekta su:

  1. Dokazan inovativni koncept sustava računalnog vida za detekciju i raspoznavanje plovnih objekata u lukama nautičkog turizma
  2. Uvođenje jedne nove procesne inovacije uvedene na tržište temeljem provedbe projekta do 2030. godine
  3. Uvođenje jedne nove inovacije proizvoda do 2030. godine

Projekt se provodi s partnerom, istraživačko znanstvenom organizacijom TERA TEHNOPOLIS d.o.o.

Ukupna vrijednost projekta je 65.505,45 EUR, a intenzitet potpore iznosi 100%.

Voditelj projekta i kontakt osoba je prof. dr. sc. Edvard Tijan, edvard.tijan@pfri.uniri.hr

 

X
Secured By miniOrange