Započeo projekt D-Rural – poticanje digitalizacije ruralnih područja

D-Rural digitalno rješenje će biti novi kanal komunikacije između organizacija koje nude usluge i građana koji žive u ruralnim područjima. Riječ je o uvođenju mreže digitalnih usluga za ljude koji žive u ruralnim područjima, uključujući zdravstvo i skrb, socijalnu skrb, e-upravu, poljoprivredne i IT usluge. #DRural #digitalizacija #digitalneusluge #ruralnapodručja

Kroz projekt D-Rural programa Horizon2020, potiče se digitalizacija ruralnih područja. TERA Tehnopolis d.o.o. uključila se u ove aktivnosti i kao dio međunarodnog konzorcija, koji čini 30 partnera, razvijat će tržište digitalnih usluga za europska ruralna područja u području socijalnih i zdravstvenih usluga, poljoprivrede i zaštite okoliša. U cilju je olakšati pristup uslugama kroz primjenu digitalnih alata.

D-Rural digitalno rješenje će biti novi kanal komunikacije između organizacija koje nude usluge i građana koji žive u ruralnim područjima zainteresiranih za njihovo korištenje. Riječ je o uvođenju mreže digitalnih usluga za ljude koji žive u ruralnim područjima (uključujući, između ostalog, zdravstvo i skrb, socijalnu skrb, e-upravu, poljoprivredne i IT usluge). Krajnji rezultat projekta je novi oblik tržišta usluga koje je pouzdano i lako ih koristi ruralno stanovništvo. Pored toga, projekt ima za cilj pomoći u razvoju gospodarstva i poboljšati kvalitetu života.

Navedeno će digitalno pilot rješenje biti postavljeno u četiri ruralne regije u Europi: Extremadura (Španjolska), Jämtland Härjedalen (Švedska), Region Gelderland Midden (Nizozemska) i Dubrovačko-neretvanska županija (Hrvatska).  U navedenim regijama projektni tim će uspostaviti mrežu pružatelja usluga koje će se zatim primijeniti i na ostale regije pojedinih zemalja.

Projekt D-Rural službeno je započeo 1. siječnja 2021. i traje do 2024. godine. Projekt je bio u središtu pozornosti već na njegovom samom početku, aktivnim sudjelovanjem na online festivalu CITY&CITY, održanom od 13. do 15. siječnja. Riječ je o godišnjem događaju koji okuplja glavne tvorce globalnih promjena, s najnovijim temama i uvidima o digitalnoj urbanoj transformaciji.

D-Rural će i u budućnosti nastaviti sa svojom promocijom i poticanjem digitalizacije ruralnih područja u cilju jačanja ruralnih usluga poput socijalne skrbi, obrazovanja, energije i mobilnosti, a svi zainteresirani za uključivanje u projekt mogu nas kontaktirati na broj telefona 031 251 000 ili na adresu e-pošte ured[at]tera[.]hr.

X
Secured By miniOrange