ZAŠTITA INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA I THE WORLD BANK I EU PROGRAMI PODRŠKE TRANSFERU TEHNOLOGIJE

Logo_UNIOSTERA Tehnopolis i Građevinski fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku su organizirali predavanje „Zaštita intelektualnog vlasništva i The World Bank i EU programi podrške transferu tehnologije“ koje je održao prof.dr.sc. Ivan Štefanić, direktor TERA Tehnopolis, u ponedjeljak, 14.12.2015. godine, na Građevinskom fakultetu u Osijeku.

Istraživačima su prezentirani programi Svjetske banke (The World Bank) i EU program namijenjeni transferu tehnologije. Istraživačima su trenutno raspoložena dva programa Svjetske banke: Program provjere inovativnog koncepta (Proof of Concept) i Program podrške uredima za transfer tehnologije, i pet EU programa: Europska poduzetnička mreža (EEN), Key Account Management, Erasmus za mlade poduzetnike, Eureka i Obzor 2020 (Horizon 2020).

Pored toga, moguća je bilateralna ili multilateralna suradnja s TERA Tehnopolis i inovativnim poduzetnicima u regiji. Aktivnosti od posebnog značaja su zaštita intelektualnog vlasništva, izrada prototipova tehnologijom 3D štampanja te priprema i provedba EU projekata.

X
Secured By miniOrange