Logo DIH TERA

Edukacija u poslovnog planiranju

Program i alata za edukaciju u poslovnom planiranju, pisanju poslovnog plana i održavanje pitch prezentacije

Edukacija „Izrada poslovnih planova“ podrazumijeva provedbu treninga u području pisanja poslovnih planova te razvijanja poslovnih i financijskih vještina.

Poduzetništvo je jedno od osam ključnih kompetencija Vijeća Europe te ga je kao takvo potrebno uključiti u nacionalni kurikulum i sve razine obrazovanja i na taj način omogućiti poduzetničko učenje izvan formalnog obrazovanja. Stoga, u širem smislu, edukacija promovira poduzetničku kulturu u društvu i cjeloživotno učenje u funkciji razvijanja poduzetničkih sklonosti, vještina i sposobnosti te usvajanja osnovnih ekonomskih koncepata. U užem smislu, edukacija promovira poduzetništvo u funkciji pokretanja i upravljanja poslovnim subjektima.

Aplikacija za pisanje poslovnih planova namijenjena je polaznicima edukacije kao pomoć pri pisanju poslovnih planova, a usklađena je s kriterijima natjecanja Budi uzor®. Kako bi napisali svoj poslovni plan, polaznici istražuju o tehnologiji proizvodnje svog proizvoda ili usluge, razrađuju marketing plan i strategiju zaštite intelektualnog vlasništva te pripremaju financijske proračune. Neke od značajnijih karakteristika aplikacije, koje će polaznicima olakšati pisanje, su automatska kontrola unesenih podataka te automatsko popunjavanje proračunskih polja na bazi unesenih podataka.

Tijekom cjelokupnog procesa izrade poslovnog plana, polaznicima edukacije je omogućeno mentoriranje od strane stručnih suradnika tvrtke TERA Tehnopolis d.o.o., u formi komentara na pojedine stavke poslovnog plana. Korisnici aplikacije automatski dobivaju obavijesti o komentarima na svoj poslovni plan putem e-pošte.

Izrada poslovnog plana

Rezultat

Izrađen poslovni plan i one-page prezentacija poslovne ideje.

Alati

E-alat za edukaciju kao pomoć pri izradi poslovnog plana koji polaznike vodi kroz postupak definiranja poslovnog procesa, od inovativne ideje do profitabilnog poslovanja, a edukativni materijal pomaže kod osmišljavanja poslovne ideje i generiranja poslovnog plana.

Edukativni materijal

U sklopu aplikacije za pisanje poslovnog plana pruža se edukativni sadržaj za svaku sekciju te pomoćni alati pri unosu informacija. Korištenje aplikacije dostupno je u razdoblju od 6 mjeseci nakon završetka edukacije.

Polaznicima edukacije bit će dostupan i tiskani priručnik „INOVATIVNO3 PODUZETNIŠTVO priručnik za studente, inovativne poduzetnike i poduzetne znanstvenike“ (Prof.dr.sc. Ivan Štefanić), baziran na konceptu INOVATIVNO3 PODUZETNIŠTVO.

Cilj

Cilj edukacije je pružanje potpore u pisanju poslovnog plana i ostvarivanju poslovne ideje kroz konzultantsko savjetovanje koja će se provesti online mentoriranjem putem aplikacije za pisanje poslovnih planova.

Edukacija za održavanje pitch prezentacije

Edukacija

Kako prezentirati svoj poslovni plan?

  • Izrada pitch prezentacije
  • Prezentacijske vještine
  • Izrada individualnog plakata za prezentaciju poslovne ideje

Mentoriranje

Mentoriranje pri izradi pitch prezentacije i plakata za prezentaciju poslovne ideje podrazumijeva edukaciju u području predstavljanja poslovnog pothvata na kreativan način. U svrhu unaprjeđenja prezentacijskih vještina, edukacija uključuje i grupnu radionicu po principu „učenja od drugih“. U okviru ove radionice sudionici će imati priliku vidjeti prezentacije ostalih sudionika i na taj način unaprijediti vlastitu prezentaciju.

Mentoriranje uključuje pregled prezentacije i plakata i upute kako unaprijedit prezentaciju i plakat te grupnu radionicu.

X
Secured By miniOrange