Logo DIH TERA

DIH TERA

DIH TERA – digitalnoinovacijski centar TERA omogućuje tvrtkama da postanu konkurentnije u pogledu poslovnih/proizvodnih procesa, proizvoda ili usluga upotrebom digitalnih tehnologija. DIH TERA temelji se na tehnološkoj infrastrukturi i pruža pristup najnovijim saznanjima, ekspertizi i tehnologijama za pružanje potpore tvrtkama u provedbi pilot projekata, testiranju i eksperimentiranju s digitalnim inovacijama. Centar pruža poslovnu i financijsku potporu za uvođenje inovacija, po potrebi preko lanca vrijednosti, te djeluje kao prva regionalna kontakt točka koja jača inovacijski ekosustav.

Alati i programi koje pruža TERA:

Ključne usluge:

Testiranje prije ulaganja (Test Before Invest):

usluge obuhvaćaju procjenu digitalne zrelosti, demonstracijske aktivnosti, procjenu i simulaciju za digitalnu transformaciju, podršku za integraciju i prilagodbu različitih tehnologija, testiranje i eksperimentiranje s digitalnim tehnologijama, transfer tehnologije, razvoj mobilnih i web aplikacija.

Razvoj vještina i osposobljavanja u području digitalne transformacije i inovacija (Skills and Training):

radionice, seminari, in-house edukacija i treninzi.

Pristup financijskim sredstvima (Access to Finance):

usluge obuhvaćaju povezivanje u okviru EEN mreže, izradu profila klijenata objavljenih u EEN bazi, savjetodavne usluge internacionalizacije poslovanja na tržištu EU-a, savjetodavne usluge o izvorima financiranja, savjetodavne usluge u definiranju projektnog prijedloga za financiranje, usmjeravanje poduzetnika na korištenje kaskadnog financiranja za razvojno-istraživačke aktivnosti i financiranje prototipova, povezivanje poduzetnika s međunarodnim mrežama razvojno-istraživačkih institucija.

Postupak:

Na iskaz interesa klijenta i potrebe za poduzetničkom potporom provodi se analiza opravdanosti i potreba. U tu se svrhu formira tim za procjenu i potporu u kojem su angažirani relevantni stručnjaci iz partnerskih institucija konzorcija. Oni pripremaju plan rada (savjetodavna potpora, edukacija, prototipiranje, testiranje, priprema MGP ili projektne prijave za drugi izvor financiranja te ostale aktivnosti sukladno profilu i potrebi projekta). Rad DIH TERA u prvoj se fazi se usmjerava na aktivnosti koje mogu u značajnoj mjeri unaprijediti poslovanje uz pomoć digitalizacije, poput izgradnje održivih lanaca opskrbe hranom uz pomoć digitalne transformacije poljoprivrede koja uključuje, između ostalog, uporabu umjetne inteligencije u upravljanju sustavima kontrole kvalitete, uporabu blockchain tehnologija u certificiranju i označavanju prehrambenih proizvoda, uporabu GIS/GPS tehnologija u razvoju precizne poljoprivrede, uporabu aditivne proizvodnje u cilju skraćivanja vremena potrebnog za dizajn proizvoda i ambalaže, personaliziranu prehranu i proizvodnju funkcionalne hrane, kao i druge ovdje nespecificirane aktivnosti. Temeljem poveznica prema drugim međunarodnim konzorcijima i inicijativama, znatno se proširuje lepeza tehničkih kompetencija i usluga.

X
Secured By miniOrange