Sljedivost u prehrambenom lancu uz primjenu blockchain tehnologije

Na radionici u okviru projekta „Podrška poljoprivredno-prehrambenim zajednicama i mrežama u jugoistočnoj Europi kroz razvoj usluga o kvaliteti hrane i sljedivosti uz pomoć blockchain tehnologije (DFTB)” predstavljena je web aplikacija FoodQualiTrace koja funkcionira na principu blockchain tehnologije, a služi za praćenje kvalitete prehrambenih proizvoda.

U okviru projekta „Podrška poljoprivredno-prehrambenim zajednicama i mrežama u jugoistočnoj Europi kroz razvoj usluga o kvaliteti hrane i sljedivosti uz pomoć blockchain tehnologije (DFTB)” 24. i 25. kolovoza 2022. godine održana je dvodnevna radionica u tvrtki TERA Tehnopolis d.o.o. na kojoj je partner projekta, Cuspis Group, prenio važna teorijska i praktična znanja vezana uz upotrebu blockchain tehnologije u poljoprivredno-prehrambenom sektoru.

Logo SmartAgriHubs

Na radionici je predstavljena web aplikacija FoodQualiTrace koja funkcionira na principu blockchain tehnologije, a služi za praćenje kvalitete prehrambenih proizvoda. Softversko rješenje pruža korisnicima transparentne informacije o sljedivosti u prehrambenom lancu za proizvode čiji su parametri uneseni, a proizvođačima priliku da budu konkurentniji i usmjereniji potrebama potrošača. Osim korisnika i proizvođača, softversko rješenje obuhvaća cjelokupni lanac nabave od prerađivača, distributera do krajnjih prodajnih mjesta s naglaskom na to da svaki dionik u prehrambenom lancu mora u sustav unositi informacije o pojedinom proizvodu. Ključno je za blockchain tehnologiju, na čijim principima funkcionira ova aplikacija, da na unesene podatke nije moguće utjecati niti manipulirati istima.

Projekt je financiran od strane projekta SmartAgriHubs kroz instrument financiranja Obzor 2020 te je rezultat suradnje četiri digitalnoinovacijska centra, centra kompetencija i privatnog poduzeća s bogatim iskustvom u području blockchain tehnologije: Green Digital Innovation HUB (Rumunjska), DIH TERA (Hrvatska), Smart Village (Bosna i Hercegovina), Hadas BAR (Izrael), Centar Kompetencija (Hrvatska) i Cuspis (Hrvatska).

X
Secured By miniOrange