Otvoreni natječaji u području zaštite okoliša i klime

Kroz Program LIFE osigurana su značajna sredstva za projekte koji doprinose olakšanju prijelaza na energetski učinkovito, klimatski neutralno i otporno gospodarstvo temeljeno na obnovljivoj energiji. Za potprogram „Prijelaz na čistu energiju“ za razdoblje od 2021.-2024. na raspolaganju je 527 milijuna EUR. Za 2021. godinu natječaj je još uvijek otvoren te su na raspolaganju 94.500.000,00 EUR. #LIFEprogram #natjecaji #financiranje #zaštitaokoliša #klima #energija

Kroz Program LIFE osigurana su značajna sredstva za projekte koji doprinose olakšanju prijelaza na energetski učinkovito, klimatski neutralno i otporno gospodarstvo temeljeno na obnovljivoj energiji. Za potprogram „Prijelaz na čistu energiju“ za razdoblje od 2021.-2024. na raspolaganju je 527 milijuna EUR. Za 2021. godinu natječaj je još uvijek otvoren te su na raspolaganju 94.500.000,00 EUR.

Natječaj:
LIFE Clean Energy Transition (LIFE-2021-CET)

Vrsta projekta:
LIFE Other Action Grants (OAGs) – Coordination and Support Actions (CSA)

Vrste aktivnosti:

  • Koordinacijske i potporne aktivnosti (CSA) za projekte usmjerene na prijelaz na obnovljivu energiju i povećanje energetske učinkovitosti razbijanjem tržišnih barijera, kroz aktivnosti koje uključuju izgradnju kapaciteta, širenje informacija i znanja te podizanje svijesti; mogu uključivati izravno dodijeljena bespovratna sredstva tijelima koja su odredile države članice.
  • Instrument malih bespovratnih sredstava za bioraznolikost (BEST). Mala bespovratna sredstva (maks. 100 000 EUR) za projekte u najudaljenijim regijama EU-a i prekomorskim zemljama i teritorijima o očuvanju bioraznolikosti, obnovi ekosustava i održivom korištenju usluga ekosustava, uključujući pristupe prilagodbe i ublažavanja klimatskih promjena temeljene na ekosustavima.
  • Projekti razvijeni u okviru EIT-ove zajednice znanja i inovacija (KIC), koji pridonose ciljevima i provedbi Akcijskog plana za kružno gospodarstvo EU-a.
  • Pilot projekti u okviru ‘Novog europskog Bauhausa’ za identificiranje i rješavanje nekih ključnih izazova koji pomažu transformaciji Europe u prvi klimatski neutralan kontinent s obzirom na bolje prostore u kojima ne samo da forma prati funkciju, kao što je slučaj u povijesnom pokretu Bauhausa, nego se i doprinosi očuvanju resursa planeta.

Natječaj pokriva sljedeće teme:

Svaka projektna prijava u okviru poziva mora se baviti samo jednom od ovih tema. Kandidati koji se žele prijaviti na više tema moraju podnijeti zaseban prijedlog ispod svake teme. Međutim, projektna prijava pod jednom temom može sadržavati elemente drugih tema.

Stopa sufinanciranja: do 95%

Obavijesti o Natječajima provode se u okviru informiranja u sklopu projekta TERA – Savjetnik za poduzetnike II. Ukupnu vrijednost projekta TERA SAPO II, u iznosu od 794.789,60 kn, sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj u iznosu od 490.224,45 kn.

X
Secured By miniOrange